Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.1999 määrus number 96
Jõustumine:22.11.1999
Redaktsiooni kehtivus:07.09.2013 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 28.08.2013 nr 126 [RT IV, 04.09.2013, 36 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 142 [RT IV, 04.09.2013, 35 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 147 [RT IV, 04.09.2013, 28 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 144 [RT IV, 04.09.2013, 24 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 141 [RT IV, 04.09.2013, 19 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 128 [RT IV, 04.09.2013, 18 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 138 [RT IV, 04.09.2013, 17 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 148 [RT IV, 04.09.2013, 16 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 127 [RT IV, 04.09.2013, 15 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 28.08.2013 nr 143 [RT IV, 04.09.2013, 14 - jõust. 07.09.2013]
Tlv m 14.09.2005 nr 90 jõust. 19.09.2005
Tlv m 23.02.2005 nr 23 jõust. 28.02.2005
Tlv m 30.04.2003 nr 36 jõust. 05.05.2003
Tlv m 26.02.2003 nr 24 jõust. 03.03.2003
Tlv m 29.05.2002 nr 58 jõust. 03.06.2002
Tlv m 06.03.2002 nr 24 jõust. 11.03.2002
Tlv m 13.02.2002 nr 18 jõust. 18.02.2002
Tlv m 23.01.2002 nr 8 jõust. 28.01.2002
Tlv m 07.11.2001 nr 117 jõust. 12.11.2001
Tlv m 07.11.2001 nr 116 jõust. 12.11.2001
Tlv m 27.06.2001 nr 91 jõust. 02.07.2001
Tlv m 23.02.2000 nr 17 jõust. 01.03.2000

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

17. november 1999 nr 96

 

Mustamäe linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine

 

 

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Nimetada Tallinna Lastepäevakodu Vesiroos Tallinna Lasteaiaks Vesiroos ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 1.
 [Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 19 - jõust. 07.09.2013]

 

2. (Kehtetu - Tlv m 23.02.2005 nr 23 jõust. 28.02.2005)

 

3. Nimetada Tallinna Lastepäevakodu Mooniõied Tallinna Lasteaiaks Mooniõied ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 3.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 35 - jõust. 07.09.2013]

 

4. (Kehtetu - Tlv m 13.02.2002 nr 18 jõust. 18.02.2002)

 

5. Nimetada Tallinna Lastepäevakodu Pallipõnn Tallinna Lasteaiaks Pallipõnn ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 5.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osa - RT IV, 04.09.2013, 14 - jõust. 07.09.2013]

 

6. (Kehtetu - Tlv m 26.02.2003 nr 24 jõust. 03.03.2003)

 

7. Nimetada Tallinna "Männikäbi" Lastepäevakodu Tallinna Männikäbi Lasteaiaks ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 7.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osa - RT IV, 04.09.2013, 24 - jõust. 07.09.2013]

 

8. (Kehtetu - Tlv m 30.04.2003 nr 36 jõust. 05.05.2003)

 

9. Nimetada Tallinna Männi Lastepäevakodu Tallinna Männi Lasteaiaks ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 9.
 [Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 18 - jõust. 07.09.2013]

 

10. Nimetada Tallinna Lastepäevakodu Kikas Tallinna Lasteaiaks Kikas ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 10.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 15 - jõust. 07.09.2013]

 

11. Nimetada Tallinna Lastepäevakodu Sinilind Tallinna Lasteaiaks Sinilind ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 11.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 36 - jõust. 07.09.2013]

 

12. (Kehtetu - Tlv m 14.09.2005 nr 90 jõust. 19.09.2005)

 

13. Nimetada Tallinna "Rõõmupesa" Lastepäevakodu Tallinna Rõõmupesa Lasteaiaks ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 13.

[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 17 - jõust. 07.09.2013]

 

14. (Kehtetu - Tlv m 29.05.2002 nr 58 jõust. 03.06.2002)

 

15. Nimetada Tallinna Lastepäevakodu Kiikhobu Tallinna Lasteaiaks Kiikhobu ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 15.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 16 - jõust. 07.09.2013]

 

16. Nimetada Tallinna Liivaku Lastepäevakodu Tallinna Liivaku Lasteaiaks ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 16.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 04.09.2013, 28 - jõust. 07.09.2013]

 

17. (Kehtetu - Tlv m 27.06.2001 nr 91 jõust. 02.07.2001)

 

18. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 1996 korralduse nr 1483-k punktid 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 ja 05. detsembri 1997 määrusega nr 92 kinnitatud lisad 1 - 8.

 

19. Määrus jõustub 22. novembril 1999.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär