Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Autobussipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.10.1999 määrus number 89 [RT IV, 12.09.2013, 13]
Jõustumine:25.10.1999
Redaktsiooni kehtivus:25.10.1999 - ... [RT IV, 12.09.2013, 13]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUSTallinn	                21. oktoober 1999 nr 89


Autobussipeatuste nimede määramine ja muutmine

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3.3 ja Tallinna
Linnavalitsuse nimekomisjoni ning Tallinna Transpordiameti ettepanekutest

Tallinna Linnavalitsus  m ä ä r a b:

1. Määrata
1.1 Järveotsa teel (eluhoone nr 25 juures), Järveotsa tee ja Astangu tänava
ühendustee läheduses paikneva autobussipeatuse nimeks Järveotsa kool.

2. Muuta autobussipeatuse nimi järgmiselt:
   Senine nimi	        Uus nimi
2.1 Suusavabrik (Pärnu maanteel)	-Hallivanamehe.

3. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 

4. Määrus jõustub 25. oktoobril 1999.


Peeter Lepp
Linnapea	            Toomas Sepp
 	                Linnasekretär