Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Lõuna tn 4 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 07.10.1999 otsus number 230
Jõustumine:07.10.1999
Redaktsiooni kehtivus:07.10.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Tallinn,                7. oktoober 1999 nr 230

Vana-Lõuna tn 4 krundi 
detailplaneeringu kehtestamine
Kesklinna linnaosas


Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 ja Tallinna ajutise
ehitusmääruse paragrahv 79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b :

1. Kehtestada Kesklinna linnaosas Vana-Lõuna tn 4 krundi detailplaneering
vastavalt AS ETP Grupp tööle nr 423-D (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti
projektide läbivaatamise komisjoni 2. juuli 1999 otsus nr 144).

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees