Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 23.09.1999 määrus number 32
Jõustumine:05.10.1999
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:02.02.2003 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 30.01.2003 nr 9 jõust. 02.02.2003
Tvk m 04.04.2002 nr 23 jõust. 15.04.2002
Tvk m 08.02.2001 nr 8 jõust. 15.02.2001

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

23. september 1999 nr 32

Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lg 3, Haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahv 951, paragrahv 106, paragrahv 188, paragrahv 189, paragrahv 231 ja paragrahv 240, Liiklusseaduse § 48, § 49 lg 4 ja 5, § 50, § 51, § 53, § 54 ja § 55, Turvateenistuse seaduse paragrahv 1 ja paragrahv 10, Tarbijakaitseseaduse paragrahv 3 p 6, paragrahv 4 p 2 ja paragrahv 11 lg 3, Vabariigi Valitsuse 4. augusti 1998 määrusega nr 174 kinnitatud Teeninduseeskirjast ning Tallinna põhimääruse paragrahv 6 lg 3,
(Tvk m 08.02.2001 nr 8 jõust. 15.02.2001)

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b :

1. (Kehtetu - Tvk m 30.01.2003 nr 9 jõust. 02.02.2003)

 

2. (Kehtetu - Tvk m 30.01.2003 nr 9 jõust. 02.02.2003)

 

3. Tunnistada kehtetuks linnavolikogu 14. detsembri 1995 määruse nr 23 punktid 1-5, 22. veebruari 1996 määruse nr 8 punktid 2-5, 2. mai 1996 määrus nr 10, 18. juuni 1998 määruse nr 25 punkt 2 ja 11. veebruari 1999 määruse nr 2 punktid 1-3.

 

4. Määrus jõustub 5. oktoobril 1999.

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees