Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna uue prügila investor-operaatori leidmiseks korraldatud konkursi tulemuste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 20.05.1999 otsus number 106
Jõustumine:20.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:20.05.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS


Tallinn,                  20. mai 1999 nr 106
Tallinna uue prügila investor-operaatori 
leidmiseks korraldatud konkursi tulemuste 
kinnitamine


Juhindudes linnavolikogu 29. oktoobri 1998 otsuse nr 150 punktist 2.2 ja
tulenevalt Tallinna Prügila Aktsiaseltsi nõukogu ettepanekust,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b :

1. Kinnitada Tallinna uue prügila rajamiseks investor-operaatori leidmiseks
korraldatud konkursi võitjaks Saksa jäätmekäitlusfirma SKP Recycling AG &
CO.

2. Volitada Tallinna Prügila AS nõukogu koostöös Tallinna Keskkonnaametiga
ette valmistama SKP Recycling AS & CO ja linna vahelist raamlepingut, mis
käsitleks vastastikuseid kohustusi uue jäätmekäitluskompleksi
opereerimisel.

3. Linnavalitsusel sõlmida SKP Recycling AG & CO-ga punktist 2 tulenevad
lepingud.
 
4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees