Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu pädevuse delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 06.05.1999 määrus number 14
Jõustumine:01.06.1999
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.06.1999 - 30.09.2003

 Redaktsioonid
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                  6. mai 1999 nr 14

Linnavolikogu pädevuse
delegeerimine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lg 1 p 3,
Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lg 2 ning Tallinna linna kui kohaliku
omavalitsusüksuse eripära arvestades,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b :

1. Delegeerida Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 35 lg 2
järgi linnavolikogu pädevusse antud kohaliku omavalitsuse asutuse (v a
ametiasutuse) põhimääruse kinnitamise ja muutmise õigus linnavalitsusele.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määrus nr 19
Linnavolikogu pädevuse delegeerimine.

3. Määrus jõustub 1. juunil 1999.

Leonid Mihhailov
Tallinna Linnavolikogu aseesimees-
linnavolikogu esimehe asendaja