Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 27.06.1996 nr 19
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 21.02.2013 nr 13
Aktile viitab
 
Tlv m 17.09.2003 nr 84
 
Tlv m 27.08.2003 nr 80
 
Tlv m 27.08.2003 nr 79
 
Tlv m 11.06.2003 nr 64
 
Tlv m 11.06.2003 nr 62
 
Tlv m 04.06.2003 nr 55
 
Tlv m 04.06.2003 nr 56
 
Tlv m 30.04.2003 nr 36
 
Tlv m 05.03.2003 nr 25
 
Tlv m 26.02.2003 nr 24
 
Tlv m 26.02.2003 nr 23
 
Tlv m 18.12.2002 nr 130
 
Tlv m 16.10.2002 nr 112
 
Tlv m 16.10.2002 nr 113
 
Tlv m 09.10.2002 nr 110
 
Tlv m 09.10.2002 nr 111
 
Tlv m 02.10.2002 nr 106
 
Tlv m 02.10.2002 nr 107
 
Tlv m 02.10.2002 nr 108
 
Tvk o 19.09.2002 nr 379
 
Tlv m 28.08.2002 nr 88
 
Tlv m 28.08.2002 nr 89
 
Tlv m 21.08.2002 nr 86
 
Tlv m 28.06.2002 nr 78
 
Tlv m 28.06.2002 nr 80
 
Tlv m 26.06.2002 nr 73
 
Tlv m 19.06.2002 nr 70
 
Tlv m 12.06.2002 nr 62
 
Tlv m 12.06.2002 nr 64
 
Tlv m 29.05.2002 nr 58
 
Tlv m 29.05.2002 nr 57
 
Tlv m 15.05.2002 nr 50
 
Tlv m 13.03.2002 nr 30
 
Tlv m 13.03.2002 nr 31
 
Tlv m 06.03.2002 nr 24
 
Tlv m 06.03.2002 nr 23
 
Tlv m 13.02.2002 nr 18
 
Tlv m 13.02.2002 nr 19
 
Tlv m 23.01.2002 nr 8
 
Tlv m 16.01.2002 nr 3
 
Tlv m 21.12.2001 nr 135
 
Tlv m 07.11.2001 nr 116
 
Tlv m 07.11.2001 nr 117
 
Tlv m 17.10.2001 nr 109
 
Tlv m 17.10.2001 nr 110
 
Tlv m 12.09.2001 nr 102
 
Tlv m 27.06.2001 nr 91
 
Tlv m 13.06.2001 nr 77
 
Tlv m 05.06.2001 nr 75
 
Tlv m 05.06.2001 nr 76
Näita veel (105)
Akti muudavad
 
Tvk m 19.06.2003 nr 39
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu pädevuse delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 06.05.1999 määrus number 14
Jõustumine:01.06.1999
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2003 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 19.06.2003 nr 39 jõust. 01.10.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

6. mai 1999 nr 14

 

Linnavolikogu pädevuse delegeerimine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lg 2 ning Tallinna linna kui kohaliku omavalitsusüksuse eripära arvestades,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

 

m ä ä r a b :

 

 

1. (Kehtetu - Tvk m 19.06.2003 nr 39 jõust. 01.10.2003)

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määrus nr 19 Linnavolikogu pädevuse delegeerimine.

 

3.  Määrus jõustub 1. juunil 1999.

 

 

Leonid Mihhailov

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja