Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu pädevuse delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 06.05.1999 määrus number 14
Jõustumine:01.06.1999
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2003 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 19.06.2003 nr 39 jõust. 01.10.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

6. mai 1999 nr 14

 

Linnavolikogu pädevuse delegeerimine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lg 2 ning Tallinna linna kui kohaliku omavalitsusüksuse eripära arvestades,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

 

m ä ä r a b :

 

 

1. (Kehtetu - Tvk m 19.06.2003 nr 39 jõust. 01.10.2003)

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määrus nr 19 Linnavolikogu pädevuse delegeerimine.

 

3.  Määrus jõustub 1. juunil 1999.

 

 

Leonid Mihhailov

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja