Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.05.1999 määrus number 40 [RT IV, 12.09.2013, 40]
Jõustumine:19.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:19.05.1999 - ... [RT IV, 12.09.2013, 40]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS
Tallinn                   12. mai 1999 nr 40

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu
ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Määrata Lepiku asumisse, endistele Lillepi, Lilupi, Valguta, Põldma ja
Liiva kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse
lisadele 1 ja 2 nimed alljärgnevalt:
  1.1 Kedriku tänav (lisa 1, pos. 1);
  1.2 Valguta tänav (lisa 1, pos. 2);
  1.3 Silmiku tänav (lisa 1, pos. 3);
  1.4 Põldma tänav  (lisa 1, pos. 4); 
  1.5 Harksaba tänav (lisa 2, pos. 6).

2. Lugeda Lepiku asumis olemasolev, seni ametliku nimeta teelõik, alates
Kõlviku ja Lepiku tee ristmikult kuni Pärnamäe teeni vastavalt käesoleva
määruse lisale 1 (pos. 5) Kõlviku teeks.

3. Lugeda endisele Liiva kinnistule planeeritud tänav, mis lähtub Lepiku
teelt vastavalt käesoleva määruse lisale 2 (pos. 7) Lepiku teeks. 

4. Määrata Mähe asumisse, endisele Sitska ja Tänava kinnistule planeeritud
tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed alljärgnevalt:
  4.1 Pajustiku tee (pos. 1);
  4.2 Saariku tee  (pos. 2);
  4.3 Variku tee  (pos. 3).

5. Määrata Merivälja tee vanale harule, mis paikneb paralleelselt Merivälja
tee uue haruga ning kulgeb Mähe tee ja Aiatee tänava vahel, vastavalt
käesoleva määruse lisale 3 (pos. 4) uueks nimeks Mähe-Kaasiku tee. 
 
6. Linnaplaneerimise ametil määrata käesoleva määruse punktidega 1 - 4
kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt jaotuskava
esitamisajale ning käesoleva määruse punktiga 5 kinnitatud Mähe-Kaasiku
tee alusel aadressid 20. maiks 1999. 
  
7. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide
paigaldamine ning krundi valdajate poolt hoonetele numbrimärkide
paigaldamine:
  7.1 	käesoleva määruse punktidega 2 ja 5 määratud nimedega tänavate osas
1. juuliks 1999; 
  7.2	käesoleva määruse punktidega 1, 3 ja 4 määratud nimedega tänavate
osas nende väljaehitamise ajaks.
  
8. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 

9. Määrus jõustub 19. mail 1999. Peeter Lepp
Linnapea                Toomas Sepp
                    Linnasekretär
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3