Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 05.05.1999 määrus number 34
Jõustumine:11.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:11.05.1999 - ...




          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS




Tallinn                   05. mai 1999 nr 34

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine


Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 määrusest nr 35, 21. augusti
1997 määrusest nr 38, 4. septembri 1997 määrusest nr 40, 4. septembri 1997
määrusest nr 41, 18. septembri 1997 määrusest nr 44, 18 septembri 1997
määrusest nr 45, 16. oktoobri 1997 määrusest nr 50, 16. oktoobri 1997
määrusest nr 51, 16. oktoobri 1997 määrusest nr 52, 22. jaanuari 1998
määrusest nr 3, 10. detsembri 1998 määrusest nr 42 ja Tallinna põhimääruse
paragrahv 52 lg 2

Tallinna Linnavalitsus  

m ä ä r a b:

1. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:
1.1	7. juuni 1991 määrus nr 151 "Tallinna Rahandusameti põhimääruse 
kinnitamine";
1.2 16. jaanuari 1991 määruse nr 10 "Tallinna Spordiameti moodustamine"
punkt 3;
1.3	22. detsembri 1995 määruse nr 86 "Tallinna Transpordiameti põhimääruse 
kinnitamine" punkt 1;
1.4	21. detsembri 1990 määruse nr 283 "Tallinna Linna Kultuurivalitsuse 
reorganiseerimine" punkt 3;
1.5 28. juuni 1994 määruse nr 76 "Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
moodustamine" punkt 2;
1.6	17. märtsi 1995 määrus nr 12 "Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 
põhimääruse täiendamine";
1.7	11. märtsi 1994 määrusega nr 19 "Tallinna hariduse juhtimise 
ümberkorraldamine" kinnitatud Tallinna Haridusameti põhimäärus;
1.8 14. oktoobri 1994 määrus nr 96 "Keskkonnaameti põhimääruse
kinnitamine";
1.9	15. jaanuari 1993 määrus nr 3 "Tallinna Linnaplaneerimise Ameti
põhimääruse kinnitamine";
1.10 18. novembri 1994 määruse nr 107 "Kommunaalameti põhimääruse 
kinnitamine" punkt 1;
1.11 16. juuni 1995 määruse nr 40 "Vetelpääste funktsioonide ülevõtmine
ja Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse kinnitamine" punkt 1;
1.12 20. mai 1994 määrus nr 48 "Tallinna Perekonnaseisuameti põhimääruse
kinnitamine".

2. Määrus jõustub 11. mail 1999.


Peeter Lepp
Linnapea                  Toomas Sepp
                      Linnasekretär