Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.05.1999 määrus number 32 [RT IV, 12.09.2013, 7]
Jõustumine:12.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:12.05.1999 - ... [RT IV, 12.09.2013, 7]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUSTallinn                    	05. mai 1999 nr 32


Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa
Halduskogu ettepaneku

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Määrata Vismeistri asumisse, endisele Põllumäe kinnistule planeeritud
tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale nimi Põllumäe tänav. 

2. Linnaplaneerimise ametil määrata käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud
tänavanime alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide
paigaldamine ja krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine
tänavate väljaehitamise ajaks.
 
4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 

5. Määrus jõustub 12. mail 1999.


Peeter Lepp
Linnapea                Toomas Sepp
                    Linnasekretär
Lisa