Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.04.1999 määrus number 27 [RT IV, 12.09.2013, 11]
Jõustumine:14.04.1999
Redaktsiooni kehtivus:14.04.1999 - ... [RT IV, 12.09.2013, 11]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS


Tallinn            				07. aprill 1999 nr 27

Tänavanime määramine
Kristiine linnaosas


Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kristiine Linnaosa
Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus 

m ä ä r a b:

1. Määrata Lilleküla asumisse Käo, Räägu ja Auli tänava vahelisele alale 
planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale nimi Kiuru
tänav. 

2. Linnaplaneerimise ametil kindlustada käesoleva määruse punktiga 1
kinnitatud tänavanime alusel aadresside määramine, vastavalt
krundijaotuskava esitamisajale.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel kindlustada uued tänavasildid tänava
väljaehitamise ajaks.
 
4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 

5. Määrus jõustub 14. aprillil 1999.
 
Peeter Lepp
Linnapea                  		Toomas Sepp
                    			Linnasekretär

Lisa