Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
26.02.1999- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.02.1999 määrus number 12 [RT IV, 12.09.2013, 14]
Jõustumine:26.02.1999
Redaktsiooni kehtivus:26.02.1999 - ... [RT IV, 12.09.2013, 14]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS

Tallinn                  	19. veebruar 1999 nr 12


Tänavanime määramine
Pirita linnaosas


Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu
ettepaneku

Tallinna Linnavalitsus 

m ä ä r a b:

1.	Määrata Lepiku asumisse, endisele Soone kinnistule planeeritud tänavale
vastavalt käesoleva määruse lisale nimi Täpiku tänav. 
2.	Linnaplaneerimise ametil kindlustada käesoleva määruse punktiga 1
kinnitatud tänavanime alusel aadresside määramine vastavalt
krundijaotuskava esitamisajale.
3.	Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uued tänavasildid tänava
väljaehitamise ajaks.
4.	Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 
5.	Määrus jõustub 26. veebruaril 1999.


 


Ivi Eenmaa
Linnapea        	Tiina Kitsing
              	Linnakantselei juriidilise osakonna
              	juhataja linnasekretäri ülesannetes


Lisa