Tallinna Linnavalitsus 19.02.1999 määrus number 12.
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine Tvk m 46 18.09.1997 01.10.1997