Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.02.1999 määrus number 11 [RT IV, 12.09.2013, 10]
Jõustumine:26.02.1999
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2014 - ... [RT IV, 06.03.2014, 67]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 26.02.2014 nr 15 [RT IV, 06.03.2014, 8 - jõust. 09.03.2014]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUS
Tallinn                  	19. veebruar 1999 nr 11
        
Tänavanimede määramine
Kristiine linnaosas

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kristiine Linnaosa
Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b :

1. Määrata Tondi asumisse, endise Tondi sõjaväelinnaku alal olemasolevatele
ja planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale tänavanimed
alljärgnevalt:
1.1 Sõjakooli tänav;
1.2 Rivi tänav;
1.3 Sammu tänav;
1.4 Marsi tänav.
2. Linnaplaneerimise ametil kindlustada käesoleva määruse punktis 1
määratud tänavanimede alusel uute aadresside määramine vastavalt
krundijaotuskava esitamisajale.
3. Kristiine Linnaosa Valitsusel kindlustada: 
3.1 vastavalt käesoleva määruse punktis 1 määratud tänavanimedele nende
tänavate alguses, lõpus ja ristmikel uued tänavanimesildid olemasolevate
tänavalõikude osas 1. juuliks 1999 ja planeeritud tänavalõikude osas nende
väljaehitamise ajaks;
3.2 uute numbrimärkide paigaldamine ehitiste omanike poolt olemasolevate
ehitiste osas 1. juuliks 1999 ja planeeritud ehitiste osas nende
väljaehitamise ajaks.
4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 
5. Määrus jõustub 26. veebruaril 1999.
 


Ivi Eenmaa            
Linnapea              Tiina Kitsing
                  Linnakantselei juriidilise osakonna
                  juhataja linnasekretäri ülesannetes
Lisa
Lisa - Seebi tänava ja Marsi tänava leviala täpsustamise skeem [RT IV, 06.03.2014, 8 - jõust. 09.03.2014]