Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 91 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 11.02.1999 otsus number 17
Jõustumine:11.02.1999
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 10.02.2010 nr 192, vastuvõetud 10.02.2010           TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS


Tallinn,                      11. veebruar 1999 nr 17


Vabaõhumuuseumi tee 91 
kinnistu detailplaneeringu 
kehtestamine Haabersti linnaosas


Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 ja Tallinna ajutise
ehitusmääruse paragrahv 79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b: 

1.Kehtestada Haabersti linnaosas Vabaõhumuuseumi tee 91 detailplaneering
vastavalt Arhitektuuribüroo ALIS projektile (Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 26. augusti 1998 otsus nr 239).

(Kehtetu osaliselt -Umboja tn 18 ja 20 kinnistute osas - Tlv k 10.02.2010 nr 192, vastuvõetud 10.02.2010)

2.Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3.Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees