Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 17.09.1998 otsus number 114
Jõustumine:17.09.1998
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 11.06.2015 nr 107, vastuvõetud 11.06.2015 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn, 17. september 1998 nr 114 Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas Juhindudes Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse § 79, Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b: 1. Kehtestada Kesklinna linnaosas Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering vastavalt Inseneribüroo "Estkonsult" projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 161 20.05.1998). (Kehtetu osaliselt - Viru tn 20 kinnistu osas, Tvk o 11.06.2015 nr 107, vastuvõetud 11.06.2015) 2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel. 3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Edgar Savisaar Tallinna Linnavolikogu esimees