Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise korraldamine Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.03.1998 määrus number 14
Jõustumine:06.03.1998
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2005 - ... [RT IV, 13.09.2013, 21]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 12.01.2005 nr 5 jõust. 17.01.2005

Tlv m 25.02.2004 nr 17 jõust. 01.03.2004
Tlv m 07.05.2003 nr 38 jõust. 12.05.2003
Tlv m 26.06.2002 nr 71 jõust. 01.07.2002
Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002
Tlv m 13.02.2002 nr 15 jõust. 18.02.2002
Tlv m 21.11.2001 nr 121 jõust. 26.11.2001
Tlv m 15.08.2001 nr 96 jõust. 21.08.2001
Tlv m 27.06.2001 nr 93 jõust. 02.07.2001
Tlv m 11.04.2001 nr 60 jõust. 16.04.2001
Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000
Tlv m 22.12.1999 nr 116 jõust. 29.12.1999
Tlv m 22.09.1999 nr 73 jõust. 29.09.1999
Tlv m 26.02.1999 nr 15 jõust. 05.03.1999
Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn

06. märts 1998 nr 14

Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise korraldamine Tallinnas

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 15. jaanuari 1998 määruse nr 1 "Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise eeskiri Tallinnas"

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhatajal :

1.1 esitada linnavalitsuse 13. märtsi 1998 istungile kinnitamiseks linnaosa sotsiaalhoolekandekomisjoni tüüppõhimäärus;

1.2 informeerida linnavalitsust sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise olukorrast linnaosades 1. septembriks 1998.

2. Linnaosade vanematel:

2.1 kooskõlastatult linnaosa halduskoguga moodustada sotsiaalhoolekandekomisjonid hiljemalt  02. aprilliks 1998;

2.2 kinnitada sotsiaalhoolekandekomisjoni tüüppõhimääruse alusel linnaosa sotsiaalhoolekande komisjoni põhimäärus 02. aprilliks 1998;

2.3 koordineerida ja kontrollida Tallinna Linnavolikogu 15. jaanuari 1998 määruse nr 1 täitmist.

3. Kinnitada kasutusel olevate sotsiaaleluruumide nimekiri ning jaotus linnaosade vahel  vastavalt lisale 1.

4. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 38 jõust. 12.05.2003)

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. juuli 1991 määrus nr 183 "Vanurite elamute majutamise kord" ja Tallinna Linnavalitsuse 28.06.1996 korraldus nr 1707-k "Mustamäe sotsiaalmajja majutamise ajutine kord".

6. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Ivi Eenmaa

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
06. märtsi 1998
määrusega nr 14

Kasutusel olevate sotsiaaleluruumide (Muhu 9, Katleri 6, Kivila 3a, Paasiku 7, Akadeemia tee 32, Lõime 19, Paljassaare tee 37, Sõpruse pst 5) nimekiri ja jaotus linnaosade vahel.

Kesklinn:

Muhu 9 korterid 5, 11, 14 , 17, 21, 22, 23, 28, 30, 34, 37, 39, 43, 44, 47, 49, 51,52, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67,  69, 72, 74, 78, 81, 85, 86, 88, 90.

Kivila 3a korterid 5, 9, 10, 11, 19, 20, 24,  31, 36, 40,  47, 49, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 72, 73, 75, 76, 84, 87, 88, 89, 90.

(Tlv m 13.02.2002 nr 15 jõust. 18.02.2002)

Paasiku 7 korterid 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84.

Katleri 6 korterid 1, 26, 30, 31, 32, 33, 40, 46, 61, 63, 64, 68, 77, 78, 86.

(Tlv m 13.02.2002 nr 15 jõust. 18.02.2002)

Akadeemia tee 32 korterid 35, 50, 57, 58, 59, 60, 75, 89.

Paljassaare tee 37 korterid 106, 107, 108, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 416, 417, 418, 419, 420, 426, 428, 716, 729, 730, 731,732.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998;
Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000)

Alasi tn 8 kriisiperedele korter 6
(Tlv m 11.04.2001 nr 60 jõust. 16.04.2001)

Uus-Sadama tn 16 kriisiperedele ja ellusuunatavatele korterid 1, 4, 7, 8, 24, 31, 41, 42.
(Tlv m 15.08.2001 nr 96 jõust. 21.08.2001)

Narva mnt 156/6 korterid: 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 53, 54.
(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Erika 13 korter 23 liikumispuudega inimesele.

(Tlv m 26.06.2002 nr 71 jõust. 01.07.2002)

Lasnamäe:

Muhu 9 korterid 4, 6, 10, 12, 61.
(Tlv m 21.11.2001 nr 121 jõust. 26.11.2001)

Kivila 3a korterid 4, 7, 12, 28, 33, 34, 41, 42, 43, 55, 66, 67, 83.
(Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000;
Tlv m 21.11.2001 nr 121 jõust. 26.11.2001)

Paasiku 7 korterid 1, 4, 5, 9, 12, 16, 18, 19, 29, 37, 43, 56, 58, 61, 68, 69, 77, 79, 86, 87, 89, 90.
(Tlv m 21.11.2001 nr 121 jõust. 26.11.2001)

Katleri 6 korterid 3, 8, 10, 50.
(Tlv m 21.11.2001 nr 121 jõust. 26.11.2001)

Akadeemia tee 32 korterid 31, 33, 34, 71, 80, 81, 82, 100, 101, 102, 104, 109.

(Tlv m 25.02.2004 nr 17 jõust. 01.03.2004)

Paljassaare tee 37 korterid 116, 117, 118, 119, 120, 429, 430, 431, 432, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998)

Tallinna linnaosadest vaimupuudega inimeste majutamiseks
Katleri tn 6 korter 18.

(Tlv m 22.12.1999 nr 116 jõust. 29.12.1999)

Alasi tn 8 kriisiperedele korter 14
(Tlv m 11.04.2001 nr 60 jõust. 16.04.2001)

Narva mnt 156/6 korterid: 23, 24, 29, 45.
(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Põhja- Tallinn:

Muhu 9 korterid 2, 7, 13, 15, 24, 19, 26, 29, 35, 36, 38, 41, 45, 46, 50, 55, 60, 68, 70, 71, 75, 80, 84, 87.

Kivila 3a korterid 15, 16, 17, 18, 23, 27, 30, 37, 38, 45, 46, 51, 54, 60, 65, 69, 70, 71, 74, 78, 80, 81, 85.
(Tlv m 22.12.1999 nr 116 jõust. 29.12.1999;

(Tlv m 13.02.2002 nr 15 jõust. 18.02.2002)

Paasiku 7 korterid 30, 66.

Katleri 6 korterid 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90.

(Tlv m 13.02.2002 nr 15 jõust. 18.02.2002)

Akadeemia tee 32 korterid 37, 38, 61, 76, 77, 78, 105.

Lõime 19 korterid  201,202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 226, 227, 227a, 228, 228a, 229, 230, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 329.

Paljassaare tee 37 korterid 101, 102, 103, 104, 105,115, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 601, 602, 603, 604,605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 701, 702,703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 721, 722, 723, 724.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998;
Tlv m 26.02.1999 nr 15 jõust. 05.03.1999;
Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000)

Tallinna linnaosadest ellusuunatavate noorte majutamiseks
Paljassaare tee 37 korterid 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Tallinna linnaosadest kestva psüühikahäirega inimeste majutamiseks
Pelguranna tn 31 toad
(Välja arvatud - Tlv m 12.01.2005 nr 5 jõust. 17.01.2005)

Alasi tn 8 kriisiperedele korterid 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.
(Tlv m 11.04.2001 nr 60 jõust. 16.04.2001)

Narva mnt 156/6 korterid: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Nõmme:

Muhu 9 korterid 9, 18, 20, 25, 42, 64, 79, 82, 83.

Kivila 3a korterid 3, 29, 39, 59, 62, 68, 79.

Paasiku 7 korterid 6, 17, 26, 28, 34, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 65, 85.

Akadeemia tee 32 korterid 21, 32, 46, 87.

Paljassaare tee 37 korterid 109, 110, 225, 226, 227, 228, 229, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 717, 718, 719, 720.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998)

Pihlaka tn 12 korterid 1 - 34, 161, 162, 163, 164.
(Tlv m 22.09.1999 nr 73 jõust. 29.09.1999;
Tlv m 27.06.2001 nr 93 jõust. 02.07.2001)

Alasi tn 8 kriisiperedele korter 2
(Tlv m 11.04.2001 nr 60 jõust. 16.04.2001)

Narva mnt 156/6 korterid: 21, 22, 30, 44.
(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Haabersti:

Akadeemia tee 32 korterid 13, 79, 93, 110.

Paljassaare tee 37 korterid 114, 515, 516, 517, 518, 519.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998)

Narva mnt 156/6 korter: 27
(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Erika 13 korter 24 liikumispuudega inimesele.

(Tlv m 26.06.2002 nr 71 jõust. 01.07.2002)

Mustamäe:

Kivila 3a korterid 32, 48.

Katleri 6 korterid 16, 43, 52, 60, 79.

Akadeemia tee 32 korterid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 106, 107, 108.

Paljassaare tee 37 korterid 111, 112, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 725, 726, 727, 728.

(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998)

Narva mnt 156/6 korterid: 7, 9, 19, 20, 34, 41, 42, 43
(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Kristiine :

Muhu 9 korterid  1, 16, 27, 31, 32,40, 48, 63,73,76, 77, 89.

Kivila 3a korterid 6, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 35, 44, 50, 58, 77, 82, 86.
(Tlv m 22.12.1999 nr 116 jõust. 29.12.1999;
Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000)

Paasiku 7 korterid 7, 15, 31, 33, 39, 53, 75, 88.

Katleri 6 korterid 17, 25, 44, 45, 53.
(Tlv m 22.12.1999 nr 116 jõust. 29.12.1999)

Akadeemia tee 32 korterid  36, 47, 48.

Sõpruse pst 5  korterid 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117, 118, 119, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998;
Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000;
Tlv m 21.11.2001 nr 121 jõust. 26.11.2001;
Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Paljassaare tee 37 korterid 415, 421, 422, 423, 424, 425, 427.
(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998;
Tlv m 26.02.1999 nr 15 jõust. 05.03.1999;
Tlv m 20.12.2000 nr 88 jõust. 27.12.2000)

Energia tn 13 korterid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
(Tlv m 26.02.1999 nr 15 jõust. 05.03.1999)

Narva mnt 156/6 korter: 26

(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Pirita:

Muhu 9 korterid 33, 56.

Paasiku 7 korterid 45, 59, 70, 80.

Katleri 6 korterid 9, 20.

Akadeemia tee 32 korter 66.

Paljassaare tee 37 korterid 113, 230, 231, 232.

(Tlv m 20.11.1998 nr 73 jõust. 20.11.1998)

Kloostri tee 16 korter 3.
(Tlv m 22.09.1999 nr 73 jõust. 29.09.1999)

Alasi tn 8 kriisiperedele korter 1
(Tlv m 11.04.2001 nr 60 jõust. 16.04.2001)

Narva mnt 156/6 korterid: 8, 25, 28

(Tlv m 29.05.2002 nr 56 jõust. 03.06.2002)

Toomas Sepp

Linnasekretär