Kadaka pst 167A maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.01.1998 korraldus number 437
jõustumine 30.01.1998

Redaktsiooni kehtivus 30.01.1998 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.