Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 21.11.1997 korraldus number 4578
jõustumine 21.11.1997

Redaktsiooni kehtivus 21.11.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.