Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.10.1997-31.12.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.10.1997 määrus number 74
Jõustumine:10.10.1997
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:10.10.1997 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011 TALLINNA LINNAVALITSUSE MÄÄRUS Tallinn 10. oktoober 1997. a nr 74 Hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi muutmine Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b: 1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. juuli 1997 määrusega nr 59 kinnitatud hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormi punkte 7.1 kuni 7.6 järgnevalt: 1.1 punktides 7.1 kuni 7.6 asendada sõna "tasu" sõnaga "aastatasu"; 1.2 täiendada punkti 7. 5 järgmise lausega: "Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse kehtiva aastatasu korrutamisel kordajaga, mis saadakse muutunud maa maksustamishinna jagamisel eelmise kehtinud maa maksustamishinnaga". 2. Määrus jõustub vastuvõtmisest. Ants Leemets Abilinnapea linnapea ülesannetes Tiina Kitsing Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes