Tallinna Linnavalitsus 19.09.1997 määrus number 65.
Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine