Tallinna Linnavolikogu 18.09.1997 määrus number 46.
Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine