Tallinna Linnavolikogu 18.09.1997 määrus number 44.
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimääruse kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine