Tallinna Linnavalitsuse 16.juuni 1997 määruse nr 50 muutmine (maa kompensatsiooni suuruse määramine)

Tallinna Linnavalitsus 18.07.1997 määrus number 58
jõustumine 18.07.1997

Redaktsiooni kehtivus 18.07.1997 - ...


             TALLINNA LINNAVALITSUS

               M Ä Ä R U STallinn                  18. juuli 1997 nr 58


Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 määruse 
nr 50 muutmine


Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:


1. Muuta osaliselt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 määruse
nr 50 punkti 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

"4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 03. juuni 1994
määruse nr 53 punktid 1 ja 3."

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.


Ivi Eenmaa
Linnapea
                    Toomas Sepp
                    Linnasekretär