Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 16.juuni 1997 määruse nr 50 muutmine (maa kompensatsiooni suuruse määramine)
Tallinna Linnavalitsus 18.07.1997 määrus number 58
Jõustumine:18.07.1997
Redaktsiooni kehtivus:18.07.1997 - ...             TALLINNA LINNAVALITSUS

               M Ä Ä R U STallinn                  18. juuli 1997 nr 58


Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 määruse 
nr 50 muutmine


Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:


1. Muuta osaliselt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 määruse
nr 50 punkti 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

"4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 03. juuni 1994
määruse nr 53 punktid 1 ja 3."

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.


Ivi Eenmaa
Linnapea
                    Toomas Sepp
                    Linnasekretär