Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord
Tallinna Linnavalitsus 16.06.1997 määrus number 50
Jõustumine:16.06.1997
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:16.06.1997 - 17.07.1997

 Redaktsioonid

P 4 osaliselt muudetud,vt Tlv 18.07.97 määrust nr 58.
(muudetud on 1994.aasta määrust nr 53)            TALLINNA LINNAVALITSUS

               M Ä Ä R U S


Tallinn                  16. juuni 1997 nr 50

Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord


Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määruse nr 216
"Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise
korra" p 30

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1.  Kinnitada maa kompensatsiooni suuruseks vajalike arvutuste 
tegijaks ja maa kompensatsiooni määramise korralduste eelnõude
koostajaks Tallinna Omandireformiamet.

2.  Korraldused saadetakse: 
   2.1 omandireformiametile 
     - maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;
     - väljastamiseks õigustatud subjektile;
     - dokumentatsiooni arhiivi;
   2.2 vastava linnaosa valitsusele.

3.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil on õigus teha ainult neid
maa kompensatsiooni suuruse määramiseks vajalikke arvutusi ja
kompensatsiooni määramise korralduste eelnõusid, mis olid
menetluses enne käesoleva määruse jõustumist.

4.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 03.juuni 1994
määruse nr 53 punktid 1 ja 3.

5.  Määrus jõustub vastuvõtmisest.


Ivi Eenmaa
Linnapea
                Toomas Sepp
                Linnasekretär