Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord
Tallinna Linnavalitsus 16.06.1997 määrus number 50
Jõustumine:16.06.1997
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 04.02.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.01.2013 nr 5, jõustumine 04.02.2013

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust.
01.04.2009

Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001
Tlv m 18.07.1997 nr 58 jõust. 18.07.1997

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

 

Tallinn

16. juuni 1997 nr 50

 

Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord

 

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määruse nr 216 "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra" p 30

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada maa kompensatsiooni suuruseks vajalike arvutuste tegijaks ja maa kompensatsiooni määramise korralduste eelnõude koostajaks Tallinna Linnavaraamet.
(
Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

 

2. Korraldused saadetakse:

2.1 linnavaraametile
(
Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001;

Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

- maa tagastamise toimikusse paigutamiseks;

- väljastamiseks õigustatud subjektile;

- dokumentatsiooni arhiivi;

2.2 vastava linnaosa valitsusele.

 

3. (Kehtetu - Tlv m 14.02.2001 nr 30 jõust. 19.02.2001)

 

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 03.juuni 1994 määruse nr 53 punktid 1 ja 3.
(Tlv m 18.07.1997 nr 58 jõust. 18.07.1997)

 

5. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Ivi Eenmaa

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär