Linnavalitsuse 14.03.97 korralduse nr 718-k osaline muutmine(Kopli talu maa tagastamine)

Tallinna Linnavalitsus 16.06.1997 korraldus number 1930
jõustumine 16.06.1997

Redaktsiooni kehtivus 16.06.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.