Tallinna Linnavalitsus 16.06.1997 korraldus number 1930.
Linnavalitsuse 14.03.97 korralduse nr 718-k osaline muutmine(Kopli talu maa tagastamine)

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine