Linnavalitsuse 31.jaanuari 1997 korralduse nr 203-k osaline muutmine (Endise "Kopli talu")

Tallinna Linnavalitsus 23.05.1997 korraldus number 1555
jõustumine 23.05.1997

Redaktsiooni kehtivus 23.05.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.