Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 09.05.1997 korraldus number 1364
jõustumine 09.05.1997

Redaktsiooni kehtivus 09.05.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.