Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 14.03.1997 korraldus number 718
jõustumine 14.03.1997

Redaktsiooni kehtivus 14.03.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.