Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas, Ülemiste ja Uuslinna asumis
Tallinna Linnavalitsus 10.01.1997 määrus number 1
Jõustumine:10.01.1997
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2003 - ... [RT IV, 18.09.2013, 20]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 19.03.2003 nr 28 jõust. 24.03.2003

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

10. jaanuar 1997 nr 1

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas, Ülemiste ja Uuslinna asumis

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Lasnamäe Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b :

1. (Kehtetu - Tlv m 19.03.2003 nr 28 jõust. 24.03.2003)

 

2. Määrata vastavalt lisale 2 Uuslinna asumi olemasolevale, seni nimetule tänavale nimi Uuslinna tänav.

 

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil kindlustada aadresside määramine ja korrastamine uute tänavanimede alusel 31.jaanuariks 1997.

 

4. Lasnemäe Linnaosa Valitsusel kindlustada:

4.1 uute tänavasiltide ja numbrimärkide paigaldamine hoone valdajate poolt 31.aprilliks 1997;

4.2 käesoleva määruse punktiga 2 nimetatud Uuslinna tänava elanike passide ümberregistreerimine alates 01.maist 1997.

 

5. Käesoleva määruse punkti 1 alapunktidega määratud tänavanimed jõustuvad määruse vastuvõtmise ajast ning punktiga 2 määratud nimi 01.maist 1997.

 

6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

7. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Robert Lepikson

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 2