Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 31.01.1997 korraldus number 203
jõustumine 31.01.1997

Redaktsiooni kehtivus 31.01.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.