Endise "Kopli talu" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 10.01.1997 korraldus number 10
jõustumine 10.01.1997

Redaktsiooni kehtivus 10.01.1997 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.