Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 09.09.1996 korraldus number 2177
jõustumine 09.09.1996
Kehtetuks tunnistamine 20.10.2008
Redaktsiooni kehtivus 09.09.1996 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.