Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringute kehtestamine Kristiine,Nõmme ja Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 27.06.1996 otsus number 71
Jõustumine:27.06.1996
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 13.06.2018 nr 906
Tlv k 11.04.2018 nr 526
Tlv k 22.06.2016 nr 1069
Tvk o 13.06.2013 nr 98, vastuvõetud 13.06.2013
           TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Lohusalu				   27. juuni 1996 nr 71
Detailplaneeringute kehtestamine
Kristiine, Nõmme ja Haabersti
linnaosas


Lähtudes Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 ja Tallinna ajutise
ehitusmääruse § 79 ning arvestades linnamajanduskomisjoni seisukohti,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b :

1. Kehtestada Kristiine linnaosas: 
1.1 Käo tn, Tedre tn, Västriku tn ja Pardi tn vahelise kvartaliosa
detailplaneering vastavalt AS Telor projektile (Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 29. septembri 1995 otsus nr 214);
1.2 Tüve tn 4, 6, 8 ja 10 maa-ala detailplaneering vastavalt arhitekt Aet
Pika projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise
komisjoni 24. aprilli 1996 otsus nr 76).
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 13.06.2013 nr 98, vastuvõetud 13.06.2013 - sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 13.06.2018 nr 906, sätestatud osas) 2. Kehtestada Nõmme linnaosas: 2.1 Jannseni ja Kõla tn vahelise kvartali detailplaneering vastavalt RAS Eesti Tööstusprojekt projektile (töö nr 8905, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 27. märtsi 1996 otsus nr 54); (Kehtetu osaliselt - Tlv k 11.04.2018 nr 526, sätestatud osas)
2.2 Pargi tn, Põllu tn ja Metsa tn vahelise kvartali detailplaneering
vastavalt arhitekt Anu Rekkaro projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti
projektide läbivaatamise komisjoni 3. aprilli 1996 otsus nr 63);


2.3 Kruusa tn, Vanemuise tn ja Olevi tn vahelise kvartali detailplaneering
vastavalt arhitekt Rein Ailti projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti
projektide läbivaatamise komisjoni 10. jaanuari 1996 otsus nr 3).

3. Kehtestada Haabersti linnaosas:
3.1 Kotermaa-2 eramurajooni detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo
"Alis" projektile ( Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide
läbivaatamise komisjoni 8. mai 1996 otsus nr 81)
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 22.06.2016 nr 1069, sätestatud osas) 4. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Koit Kaaristu Tallinna Linnavolikogu esimees