Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringute kehtestamine Nõmme, Mustamäe, Haabersti ja Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 07.03.1996 otsus number 19
Jõustumine:07.03.1996
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 26.11.2020 nr 109, vastuvõetud 26.11.2020

Tvk o 21.03.2019 nr 46, vastuvõetud 21.03.2019

Tvk o 07.09.2017 nr 112, vastuvõetud 07.09.2017

Tlv k 13.04.2016 nr 542
TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn 7. märts 1996 nr 19 Detailplaneeringute kehtestamine Nõmme, Mustamäe, Haabersti ja Pirita linnasosas Arvestades Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24, Tallinna ajutise ehitusmääruse § 79 ja linnamajanduskomisjoni seisukohti, Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b : 1. Kehtestada Nõmme linnaosas: 1.1 Edu tn - Metsanurga tn - Serva tn vahelise kvartali detailplaneering vastavalt arhitekt Rein Ailti projektile (reg. nr 339, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 30, 01.02.1995).
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 13.04.2016 nr 542, sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Kotlepi tn 8 kinnistu osa osas, Tvk o 07.09.2017 nr 112, vastuvõetud 07.09.2017) 1.2 Lemmiku tn - Vabaduse pst - Sõbra tn vahelise kvartali detailplaneering vastavalt arhitekt Rein Ailti projektile (reg. nr 34, Tallinna Linnaplanee- rimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 51, 08.03.1995). 1.3 Vabaduse pst - Tähe tn vahelise kvartali detailplaneering vastavalt arhitekt Anu Rekkaro projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 257, 13.12.1995). 2. Kehtestada Mustamäe linnaosas Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Koot & Koot projektile (töö nr H-41-95, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 161, 28.06.1995).
(Kehtetu osaliselt - Lehtri tn 12 ja Lehtri tn 14 maaüksuste osas, Tvk o 26.11.2020 nr 109, vastuvõetud 26.11.2020)
3. Kehtestada Haabersti linnaosas Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuur vastavalt Arhitektuuribüroo Alis projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 10, 17.01.1996). 4. Kehtestada Pirita linnaosas Nurmiku tee - Niidu tee - Mesika tee ja Helmiku tee vahelise kvartali detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Puusepp, Urb, Maaslieb projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 8, 17.01.1996).
(Kehtetu - Nurmiku tee - Niidu tee - Mesika tee ja Helmiku tee vahelise kvartali detailplaneering haljasalade ja transpordimaa kruntide
ning Helmiku tee 3, 5 ja 7 kinnistute osas ,
Tvk o 21.03.2019 nr 46, vastuvõetud 21.03.2019) 5. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Koit Kaaristu Tallinna Linnavolikogu esimees