Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna uus prügila
Tallinna Linnavolikogu 08.02.1996 otsus number 6
Jõustumine:08.02.1996
Redaktsiooni kehtivus:08.02.1996 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS


Tallinn					 8. veebruar 1996 nr 6Tallinna uus prügila


Seoses vajadusega alustada 1996. aastal Tallinna uue prügila
projekteerimist
ja tuginedes Jõelähtme Vallavolikogu 21.02.1992 otsusele "Prügipolügooni-
ladustamiskompleksi rajamise võimalikkusest ammendatud Maardu 
karjääridesse" ning Tallinna Linnavalitsuse ja Jõelähtme Vallavalitsuse 
kokkuleppele,


Tallinna Linnavolikogu					

o t s u s t a b :

1. Rajada Tallinna uus prügila Jõelähtme valla territooriumile Maardu 
ammendunud fosforiidikarjääri alale. Linnavalitsusel koostöös Jõelähtme 
vallaga määratleda konkreetne krundi asukoht ja katastriüksuse 
moodustamiseks vajalikud tunnused.

2. Uue prügila omandisuhete jaotamisel jätta vähemalt 51% omandist Tallinna
linnale.

3. Linnavalitsusel moodustada prügila rajamisega seotud tegevuse 
kontrollimiseks linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajatest
järelevalvenõukogu.

4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Koit Kaaristu
Tallinna Linnavolikogu esimees