Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 17.märtsi 1995 määruse nr 15 "Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.01.1996 määrus number 10
Jõustumine:26.01.1996
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:26.01.1996 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011 TALLINNA LINNAVALITSUS M Ä Ä R U S Tallinn 26. jaanuar 1996 nr 10 Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 1995 määruse nr 15 "Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine" muutmine Lähtudes Vabariigi Valitsuse 06. juuni 1995 määrusest nr 238 Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b: 1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 1995 määruses nr 15 "Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine" järgmised muudatused: 1.1 asendada määruse pealkirjas sõnad "Korteri põhiüüri" sõnaga "Korteriüüri"; 1.2 muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: "1. Kehtestada alates 01. maist 1995 Tallinna haldusterritoo- riumil sõltumata eluruumi omandivormist korteriüüri piirsuurus, mis koosneb maamaksust Maa hindamise seaduse ja Maamaksuseaduse alusel, millele lisanduvad omaniku (üürileandja) poolt tehtavad kulutused mitte rohkem kui 8.00 krooni eluruumi ühe ruutmeetri kohta.". 2. Määrus jõustub vastuvõtmisest. Jaak Tamm Linnapea Toomas Sepp Linnasekretär