Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Masina tänava, Tartu maantee ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 28.06.1995 otsus number 95
Jõustumine:28.06.1995
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 26.11.2020 nr 110, vastuvõetud 26.11.2020Tlv k 05.06.2019 nr 768 Tvk o 24.01.2019 nr 12, vastuvõetud 24.01.2019

Tvk o 20.10.2011 nr 180, vastuvõetud 20.10.2011
            TALLINNA LINNAVOLIKOGU

              O T S U SLohusalu  				  28. juuni 1995 nr 95Masina tänava, Tartu maantee
ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise
kvartali detailplaneeringu kehtes-
tamine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna
ajutise ehitusmääruse p 79,
o t s u s t a b :

1. Kehtestada Masina tänava, Tartu maantee ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise
kvartali detailplaneering (RAS Eesti Tööstusprojekt töö nr 8596).
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 20.10.2011 nr 180, vastuvõetud 20.10.2011, vastu võetud osas;
kehtetu - Tartu mnt 82 kinnistu osas, Tvk o 24.01.2019 nr 12, vastuvõetud 24.01.2019;
kehtetu - sätestatud maa-ala osas, Tlv k 05.06.2019 nr 768;
kehtetu - Tartu mnt 84d kinnistu osas , Tvk o 26.11.2020 nr 110, vastuvõetud 26.11.2020 ) 2. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Koit Kaaristu Tallinna Linnavolikogu esimees