Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna kevadine suurpuhastus
Tallinna Linnavalitsus 03.04.1991 määrus number 79
Jõustumine:03.04.1991
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.04.1991 - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 25, jõustumine 18.06.2012 TALLINNA LINNAVALITSUS M Ä Ä R U S 3.aprillist 1991.a. nr.79 Tallinn Linna kevadine suurpuhastus Linna kevadiseks suurpuhastuseks Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b : 1. Kuulutada aprillikuu heakorrakuuks: 13.aprill ja 20.aprill heakorra lau- päevadeks. Pöörduda kõigi tallinlaste, asutuste, ettevõtete, organisat- sioonide ja ühiskondlike liikumiste poole üleskutsega aktiivselt osaleda linna kevadisel suurpuhastusel. 2. Kommunaalametil: 2.1. tellida ja finantseerida heakorra laupäevadeks autotransport prügi väljaveoks individuaalelamurajoonidest ja tagada heakorra laupäevadel linna suurpuhastuse prügi tasuta vastuvõtt linna prügimäel; 2.2. tagada linna tsentraalselt puhastatavatelt tänavatelt talvine puiste- liiva koristamine 21.aprilliks 1991.a. ning tänavakatet läbivate löök- aukude lappimine 30.aprilliks 1991.a. 3. Haljastuse ja Linnakujunduse Ametil tagada linna haljasalade kevadise suurpuhastusega lõpetamine 21.aprilliks 1991.a. 4. Linnarajoonide valitsustel: 4.1. organiseerida heakorra laupäevade läbiviimine koostöös ühiskondlike liikumistega; 4.2. kindlustada elamuekspluatatsiooni valitsustele, ettevõtetele, asutus- tele ja organisatsioonidele määratud puhastusalade kevadise suurpuhas- tuse lõpetamine 21.aprilliks 1991.a. 5. Moodustada linna kevadise suurpuhastuse toimkond vastavalt lisale nr.1. 6. Eraldada linna 1991.a. sõiduautode turufondist igale linnarajoonivalit- susele 1 sõiduauto ostuluba ja linna kevadise suurpuhastuse toimkonnale 1 sõiduauto ostuluba linna kevadises suurpuhastuses suurima panuse and- nud organisatsiooni või üksikisiku premeerimiseks. Abilinnapea I. RAUD Linnasekretär A. LAUREN