Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti moodustamine

Tallinna Linnavalitsus 28.09.1990 määrus number 182
jõustumine 28.09.1990
Kehtetuks tunnistamine 18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus 28.09.1990 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

REDAKTSIOON

Tlv 01.03.1991.a. nr.55

 

 

 

                          TALLINNA LINNAVALITSUS

 

                               M Ä Ä R U S

 

28.septembrist 1990.a. nr.182

        Tallinn

 

Tallinna Tuletõrje- ja Pääs-

teameti moodustamine

 

                            Tallinna Linnavalitsus

                                m ä ä r a b :

 

    1. Moodustada k.a. 1.oktoobrist Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet.

    2. Kinnitada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti juhatajaks Mati Riipulk

    3. Teha ettepanek Eesti Vabariigi Tuletõrje- ja Päästeameti peadirekto-

rile V.Sergejevile komandeerida kuni 1.jaanuarini 1991.a. Tallinna Tuletõr-

je- ja Päästeametisse Mati Riipulk ning anda 4 töötajat tema käsutusse.

    4. Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti juhatajal M.Riipulgal esitada

ameti põhimäärus ja koosseisud kinnitamiseks Linnavalitsusele k.a. 1.det-

sembriks.

 

 

 

Linnapea                                                    H. AASMÄE

 

Linnasekretär                                               A. LAUREN