Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
28.09.1990- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 28.09.1990 määrus number 182
Jõustumine:28.09.1990
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:28.09.1990 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

REDAKTSIOON

Tlv 01.03.1991.a. nr.55

 

 

 

                          TALLINNA LINNAVALITSUS

 

                               M Ä Ä R U S

 

28.septembrist 1990.a. nr.182

        Tallinn

 

Tallinna Tuletõrje- ja Pääs-

teameti moodustamine

 

                            Tallinna Linnavalitsus

                                m ä ä r a b :

 

    1. Moodustada k.a. 1.oktoobrist Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet.

    2. Kinnitada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti juhatajaks Mati Riipulk

    3. Teha ettepanek Eesti Vabariigi Tuletõrje- ja Päästeameti peadirekto-

rile V.Sergejevile komandeerida kuni 1.jaanuarini 1991.a. Tallinna Tuletõr-

je- ja Päästeametisse Mati Riipulk ning anda 4 töötajat tema käsutusse.

    4. Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti juhatajal M.Riipulgal esitada

ameti põhimäärus ja koosseisud kinnitamiseks Linnavalitsusele k.a. 1.det-

sembriks.

 

 

 

Linnapea                                                    H. AASMÄE

 

Linnasekretär                                               A. LAUREN