Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 13.07.1990 määrus number 127
Jõustumine:13.07.1990
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:13.07.1990 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

 

                          TALLINNA LINNAVALITSUS

 

                              M Ä Ä R U S

 

13.juulist 1990.a. nr.127

        Tallinn

 

Tallinna Tuletõrje- ja

Päästeameti moodustamine

 

 

                            Tallinna Linnavalitsus

                                määrab:

 

    1. Moodustada alates 01.oktoobrist 1990.a. Tallinna Tuletõrje- ja Pääs-

teamet.

    2. Tuletõrje- ja Päästeameti põhikirja ja struktuuri väljatöötamiseks

luua töögrupp alljärgnevas koosseisus:

E. TAMM         - abilinnapea - töögrupi juht

M. RIIPULK      - Eesti Vabariigi Tuletõrje- ja Päästeameti

                  osakonna ülema asetäitja

P. ROSENBERG    - Tallinna Tuletõrjeühingu esimees

F. SAMOILOV     - Tallinna Tsiviilkaitse Staabi osakonnaülem.

    3. Töögrupil lõpetada oma tegevus ning esitada vastavad dokumendid

20.septembriks 1990.a.

 

 

 

Linnapea                                                    H. AASMÄE

 

Linnasekretär                                               A. LAUREN