Tallinna Energeetikaameti moodustamine

Tallinna Linnavalitsus 18.12.1992 määrus number 254
jõustumine 18.12.1992
Kehtetuks tunnistamine 18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus 18.12.1992 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

                    TALLINNA LINNAVALITSUS

                            MÄÄRUS

 

 

Tallinn                     18. detsember 1992 nr. 254

 

 

Tallinna Energeetikaameti moodustamine

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

määrab:

 

Moodustada Tallinna Energeetikaamet.

 

 

 

 

Jaak Tamm                           Toomas Sepp

Linnapea                            Linnasekretär