Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
06.04.1995- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Põhjamagistraali detailplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 06.04.1995 otsus number 34
Jõustumine:06.04.1995
Redaktsiooni kehtivus:06.04.1995 - ...            TALLINNA LINNAVOLIKOGU

              O T S U S


Tallinn          6.aprill 1995 Nr. 34


Tallinna Põhjamagistraali
detailplaneeringu kehtestamine


Lähtudes Tallinna Ajutise Ehitusmääruse punktidest 16, 72 ja
79

Tallinna Linnavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kehtestada Tallinna Põhjamagistraali (Suurtüki tn. -
Pirita tee) detailplaneering vastavalt lisatud joonistele
(lisa 1).

2. Tallinna Linnavalitsusel taotleda Tallinna
Põhjamagistraali I ehitusjärgu (Suurtüki - Jõe tn) kui VIA
BALTICA projektiga seotud ehitisele finantstoetust Teede- ja
Sideministeeriumilt.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.


Tiit Vähi
Tallinna Linnavolikogu esimees