Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 17.03.1995 määrus number 15
Jõustumine:17.03.1995
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:17.03.1995 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Muudetud, ve Tlv 16.01.96 määrust nr 10

            TALLINNA LINNAVALITSUS
              M Ä Ä R U S


Tallinn              17. märts 1995 nr 15


Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1993 määrusest nr 172, 
12. augusti 1993 määrusest nr 254 ja 14. veebruari 1995 määrusest
nr 71


Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Kehtestada alates 01. maist 1995 Tallinna haldusterritooriumil
sõltumata eluruumi omandivormist korteri põhiüüri piirhind, mis
koosneb maamaksust Maa hindamise seaduse ja Maamaksuseaduse
alusel, millele lisanduvad omaniku (üürileandja) poolt tehtavad
kulutused või osutatavad teenused mitte rohkem kui 8.00 krooni
eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

2. Tallinna linnaosade vanematel kehtestada oma
haldusterritooriumil diferentseeritud üürimäärad vastavalt
eluruumi heakorratasemele munitsipaalomandis ja linnaosa halduses
olevatele elamutele.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 07. jaanuari 1994
määrus nr 1 "Korteri põhiüüri piirmäära kehtestamine".

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest.Jaak Tamm
Linnapea
                Toomas Sepp
                Linnasekretär