Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna tänavanimede osaline muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.07.1992 määrus number 139 [RT IV, 04.10.2013, 45]
Jõustumine:03.07.1992
Redaktsiooni kehtivus:03.07.1992 - ... [RT IV, 04.10.2013, 45]          TALLINNA LINNAVALITSUS
              MÄÄRUS


Tallinn     3. juuli 1992 nr. 139


Tallinna tänavanimede osaline muutmine

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1 Muuta alates 1. jaanuarist 1993.a.:
1.1 Senine Leningradi maantee nimi Tallinna ja Maardu linna piires ning
anda talle uueks nimeks
  Peterburi tee.
1.2 Senise, osaliselt väljaehitatud Oktoobri tee nimi ja anda talle uueks
nimeks
  Laagna tee.

2 Pikendada Gonsiori tänava kulgu seoses uue tänavalõigu väljaehitamisega
J. Vilmsi tänavast kuni Laagna teeni.

3 Tallinna Ida Rajoonivalitsusel kindlustada
3.1 käesoleva määruse p. 1.1 ja p. 2 nimetatud Tallinnasse jäävatel
teelõikudel ning p. 1.2 väljaehitatud teeõigul vajalike tänava nimesiltide
ja teeviitade valmistamine ning paigaldamine 1. jaanuariks 1993.a.;
3.2 määruse p. 1.2 väljaehitamata teelõigul teeviitade valmistamine ja
paigaldamine selle väljaehitamise ajaks;
3.3 teeviitade kujunduse ja paigaldusskeemide kooskõlastamine Tallinna
Haljastuse ja Linnakujunduse Ametiga;
3.4 käesoleva määruse p. 1.1 nimetatud Tallinna teelõigu elamute elanike
passide registreerimine uutele aadressidele alates uute EV passide
väljaandmise ajast.

4 Maardu Linnavalitsusel kindlustada:
4.1 käesoleva määruse p. 1.1 nimetatud Maardusse jääval teelõigul vajalike
tänava nimesiltide valmistamine ja paigaldamine 1. jaanuariks 1993.a;
4.2 elanike passide registreerimine uutele aadressidele määruse p 1.1
nimetatud Maardu teelõigu osas, alates uute EV passide väljaandmise ajast.

5 Tunnistada kehtetuks:
5.1 Tallinna Linna Täitevkomitee 13. juuli 1948.a. otsuse nr. 344 lisa p.1,
millega Suur/Raevalla tee muudeti Leningradi maanteeks.
5.2 Tallinna Linna Täitevkomitee 28. oktoobri 1977.a. otsuse nr. 215 p.1
osaliselt, millega projekteeritud Lasnamäe ühele peateele anti Oktoobri
prospekti nimi ning Tallinna Linna Täitevkomitee 25. aprilli 1986.a. otsuse
nr. 184 p.2 osaliselt, millega Oktoobri prospekt muudeti Oktoobri teeks;
5.3 Tallinna Linna Täitevkomitee 18. detsembri 1958.a. korraldus nr. 557/k
Jalgpalli teele nime andmise osas Vesivärava ja Mäekalda tnr. vahelises
lõigus.

6 Käesoleva määruse täitmise kontroll panna Tallinna Ida Rajoonivalitsusele
ja Maardu LinnavalitsuseleJaak Tamm                  Toomas Sepp
Linnapea                  Linnasekretär